Katalog wycieczek szkolnych 2018/2019

PROGRAM: Gdańsk - Kłodzko - Toruń - Warszawa - Kraków - Zakopane - Sandomierz - Kołobrzeg - Praga - Święta Lipka -

Pobierz (PDF, 1.5MB)

Hotelewg informacji zawartej w katalogu wycieczek szkolnych

wg informacji zawartej w katalogu wycieczek szkolnych

Pokoje

wg informacji zawartej w katalogu wycieczek szkolnych

Wyżywienie

wg informacji zawartej w katalogu wycieczek szkolnych

Cena obejmuje

wg informacji zawartej w katalogu wycieczek szkolnych

Cena nie obejmuje

wg informacji zawartej w katalogu wycieczek szkolnych

  • Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach kultu religijnego, centrach historycznych, po obiektach muzealnych i innych obiektach turystycznych. Opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlega odliczeniu w przypadku samodzielnego zwiedzania.
  • Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne będzie korzystanie ze środków komunikacji miejskiej.
  • Przy wyjazdach zagranicznych zaleca się zabranie ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydawanej przez NFZ.
  • Dokument konieczny do wyjazdu: ważny paszport lub dowód osobisty, studenci legitymacje ISIC.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie kosztów następstw chorób przewlekłych [CP] “Standard” (choroby przewlekłe to choroby długotrwałe (np. reumatyczne, wieńcowe itp.) leczone w sposób stały lub okresowy. Nie obejmuje chorób będących następstwem zaburzeń psychicznych, depresji lub wad wrodzonych – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt ok. 2,5 euro/dzień
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji [RG] “Standard”daje gwarancje zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Klienta np. nieszczęśliwy wypadek, nagła śmierć lub choroba Uczestnika, poważna szkoda w mieniu (pożar, przestępstwo, katastrofa żywiołowa)  – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 3% pełnej ceny imprezy turystycznej. Wariant rozszerzony o następstwo choroby przewlekłej / nowotworowej [RG+CP] – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 7% pełnej ceny imprezy turystycznej.  *W przypadku braku tego ubezpieczenia obowiązują zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa lub BEZPŁATNA WYMIANA NA INNĄ OSOBĘ.
  • inne rozszerzenia wariantu “Standard” i ich koszty – informacje dostępne w biurze.