Dokumenty

Jeżeli czytasz ten teks oznacza, że masz cechę dobrego turysty, który chce bezpiecznie i bez komplikacji wyjechać na zasłużone wakacje. Przy wyborze właściwego biura podróży klienci powinni kierować się przede wszystkim legalnością jego działania. Dlatego też poniżej prezentujemy niezbędne dokumenty rejestracyjne, które pozwalają na wykonywanie przez Biuro Turystyczne ALLORA działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz pośredniczeniu w sprzedaży usług turystycznych. W zakres terytorialny organizowanych wycieczek zagranicznych wchodzą państwa mające lądową granicę z Rzeczypospolitą Polską (zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19.04.2013 r.) a także pozostałe państwa europejskie (zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19.04.2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).

Przedstawiamy również warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne ALLORA oraz druki do pobrania dla wycieczek zagranicznych i szkolnych.

Prosimy ponadto o zapoznanie się z treścią warunków ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., z którym współpracujemy w obszarze ubezpieczeń turystów na wszystkie imprezy krajowe i zagraniczne. Są do pobrania poniżej lub na https://www.signal-iduna.pl/signaliduna/do-pobrania

 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Miasta Poznania Nr 48503/2006/S
 • Nr identyfikacyjny REGON 300366944
 • Nr identyfikacyjny NIP 972 078 45 89
 • Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 711
 • Wpis do ogólnopolskiej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Nr ewidencyjny 9750 – www.turystyka.gov.pl
 • Gwarancja Ubezpieczeniowa Signal Iduna Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.
  ważna do 31.01.2021 r. Nr M 517253
 • Ubezpieczenie Turystów: Signal Iduna Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.
  • Umowa Generalna Nr 206037 (kraj)
  • Umowa Generalna Nr 206038 (zagranica)

Dokumenty do pobrania