Jak rezerwować

Dziękujemy za zainteresowanie się naszymi produktami turystycznymi przedstawionymi na stronie www.allora-bt.pl w formie gotowych ofert wyjazdowych. Liczba możliwych do ułożenia programów imprez turystycznych dla grup jest nieskończona ilość. Dlatego na naszej stronie umieszczona jest niewielka gama gotowych i sprawdzonych w realizacji programów wyjazdowych. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby spośród nich dokonaliby Państwo swojego wyboru. Ale w większości przypadków dla szkół i innych grup przygotowujemy unikalne programy wyjazdowe zgodnie z życzeniem Klienta, stąd poniżej podajemy różne sposoby rezerwacji.

1. Grupy – szkoły

Wychowawców – odpowiedzialnych za wyjazd prosimy o wybór jednego z wariantów A, B lub C:

A) postępowanie najprostsze: kontakt bezpośredni telefoniczny, mailowy lub poprzez zakładkę “KONTAKT”. Skontaktujemy się w czasie najszybciej jak to będzie możliwe;

B) postępowanie w przypadku wycieczki nie znajdującej się wśród naszych gotowych ofert:

a) zamówienie dowolnej wycieczki na formularzu “Zamówienie imprezy turystycznej – dla wycieczek szkolnych ” – zobacz “DOKUMENTY” i dostarczenie drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście do naszej siedziby;

b) oczekiwanie na nasz kontakt, celem ustalenia ewentualnych szczegółów zamówienia;

c) otrzymanie od Biura Turystycznego Allora kompletnej oferty zwierającej program imprezy, cenę, warunki uczestnictwa;

d) podpisanie umowy – zgłoszenie;

e) dostarczenie do Biura Turystycznego Allora listy uczestników wg wzoru “Lista uczestników wycieczek szkolnych” – zobacz “DOKUMENTY”;

f) uregulowanie wszystkich płatności zgodnie z umową;

g) wyjazd grupy szkolnej.

C) wybór jednej z gotowych ofert przedstawionych na naszej stronie www.allora-bt.pl

a) po zapoznaniu się z gotową ofertą należy kliknąć przycisk “REZERWUJ”

b) po wypełnieniu wszystkich danych formularza zgłoszeniowego ponownie należy kliknąć przycisk “REZERWUJĘ”

c) dalszy przebieg jak w B): od b) do g)

2. Grupy – firmy, instytucje, koła, stowarzyszenia, parafie, inne

Właścicieli firm, dyrektorów firm, księży, przewodniczących, prezesów kół i stowarzyszeń – odpowiedzialnych za wycieczki lub pielgrzymki prosimy o wybór jednego z trzech wariantów rezerwacji:

Wariant I – kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy – patrz zakładka “KONTAKT”. Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe;

Wariant II – w przypadku chęci ułożenia indywidualnego programu imprezy prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami:

a) złożenie zamówienia wyjazdu zgodnie z formularzem “Zamówienie imprezy turystycznej – dla grup ” – zobacz “DOKUMENTY” i przesłanie go na adres e-mail: allora.bt@gmail.com lub dostarczenie pocztą tradycyjną lub osobiście do naszej siedziby;

b) oczekiwanie na nasz kontakt, celem doprecyzowania ewentualnych szczegółów zamówienia;

c) otrzymanie na wskazany adres mailowy od Biura Turystycznego Allora kompletnej oferty zwierającej program imprezy, cenę, warunki uczestnictwa;

d) podpisanie umowy – zgłoszenie;

e) dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej w umowie;

f) dostarczenie w terminie podanym w umowie do Biura Turystycznego Allora listy uczestników wg wzoru “Lista uczestników wyjazdu” – zobacz “DOKUMENTY”;

g) uregulowanie wszystkich płatności zgodnie z umową;

h) wyjazd grupy z ustalonego miejsca.

Wariant III – przy wyborze jednej z gotowych ofert przedstawionych na naszej stronie www.allora-bt.pl

należy postępować według przedstawionego schematu:

a) po zapoznaniu się z gotową ofertą należy kliknąć przycisk “REZERWUJ”

b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego podając wszystkie niezbędne dane, kliknąć przycisk “REZERWUJĘ”

c) otrzymanie od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia;

d) otrzymanie od nas umowy – zgłoszenie i warunków uczestnictwa;

e) odesłanie do Biura Turystycznego Allora podpisanej umowy;

f) dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej w umowie;

g) dostarczenie w terminie podanym w umowie do Biura Turystycznego Allora listy uczestników wg wzoru “Lista uczestników wyjazdu” – zobacz “DOKUMENTY”;

h) uregulowanie wszystkich płatności zgodnie z umową;

i) wyjazd grupy z ustalonego miejsca.

3. Klienci indywidualni, wyjazdy rodzinne.

Przy wyborze indywidualnego wyjazdu z pośród ofert znajdujących się na www.allora-bt.pl rezerwacji należy dokonywać w następujący sposób:

a) wybór miejsca wypoczynku w wybranym hotelu/campingu/apartamencie z naszej listy gotowych ofert,

b) po kliknięciu przycisku “REZERWUJ” wypełnienie formularza:

c) otrzymanie od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia/rezerwacji;

d) otrzymanie od nas umowy – zgłoszenie i warunków uczestnictwa;

e) odesłanie do Biura Turystycznego Allora podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu tytułem rezerwacji;

g) uregulowanie wszystkich płatności zgodnie z umową;

h) otrzymanie od nas voucher-a, na podstawie którego będą świadczone usługi w wybranym przez Państwa hotelu/campingu/apartamencie;

i) dojazd na miejsce wakacji we własnym zakresie.