Berlin centrum 1 dzień

PROGRAM: Berlin -

Polecamy wyjazdy w okresie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Dzień 1

Berlin

Wczesny wyjazd z Poznania o godz. 5:00. Przejazd do Berlina z jedną przerwą po drodze. Rozpoczniemy od zwiedzania Berlina Wschodniego: Mur Berliński, Alexanderplatz, wieża telewizyjna, Czerwony Ratusz, Wyspa Muzeów, Muzeum Pergamonu, Katedra Berlińska, Brama Brandenburska, Reichstag. Zwiedzanie Berlina zachodniego: spacer przez Tiergarten, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma. Czas wolny na ewentualne zakupy w rejonie Europa Center. Wyjazd z Berlina około 18:00. Planowany przyjazd do Poznania 21:30.

Dodatkowo proponujemy wybór jednego z trzech muzeów: Muzeum Pergamonu, Muzeum Techniki lub Muzeum Historii Naturalnej. Każde muzeum to koszt od 2€ do 9,50€ .

Hotele

Nie dotyczy!

Pokoje

Nie dotyczy!

Wyżywienie

Nie dotyczy!

Cena obejmuje

 • przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video),
 • program turystyczny j.w.,
 • opiekę polskiego pilota/przewodnika,
 • podatek VAT,
 • ubezpieczenie “Standard” (NNW – 15000PLN, KL – 10000EUR, BP – 1000PLN, Assistance).

Cena nie obejmuje

 • Koszty uczestnictwa w programie: obowiązkowo płatne w EURO u pilota po uzgodnieniu ilości zwiedzanych wewnątrz obiektów.
  Na koszty uczestnictwa w programie składają się:
  a) bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: … np. Muzeum Techniki 2€, Muzeum Przyrodnicze 2€, Muzeum Pergamonu,
  b) lokalni obowiązkowi przewodnicy lub audio-guida w j. polskim np. w Muzeum Pergamonu 2€,
  c) obowiązkowe słuchawki.
  innych biletów wstępu nie uzgodnionych wcześniej i nie wymienionych wyżej w pp. a)
 • wyżywieniawydatków osobistych,
 • dodatkowych opcji ubezpieczenia – patrz “UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE”.
 • Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów kultu religijnego, obiektów muzealnych i innych. Ewentualna opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlega odliczeniu w przypadku samodzielnego zwiedzania.
 • Przy zwiedzaniu może nastąpić konieczność korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
 • Przy wyjazdach zagranicznych zaleca się zabranie ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydawanej przez NFZ.
 • Dokument konieczny do wyjazdu: ważny paszport lub dowód osobisty, studenci legitymacje ISIC.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie kosztów następstw chorób przewlekłych [CP] “Standard” (choroby przewlekłe to choroby długotrwałe (np. reumatyczne, wieńcowe itp.) leczone w sposób stały lub okresowy. Nie obejmuje chorób będących następstwem zaburzeń psychicznych, depresji lub wad wrodzonych – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt ok. 2,5 euro/dzień
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji [RG] “Standard”daje gwarancje zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Klienta np. nieszczęśliwy wypadek, nagła śmierć lub choroba Uczestnika, poważna szkoda w mieniu (pożar, przestępstwo, katastrofa żywiołowa)  – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 3% pełnej ceny imprezy turystycznej. Wariant rozszerzony o następstwo choroby przewlekłej / nowotworowej [RG+CP] – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 7% pełnej ceny imprezy turystycznej.  *W przypadku braku tego ubezpieczenia obowiązują zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa lub BEZPŁATNA WYMIANA NA INNĄ OSOBĘ.
 • inne rozszerzenia wariantu “Standard” i ich koszty – informacje dostępne w biurze.
Cena od: od 115 zł

Uwaga! Powyższa cena podana została dla grupy minimum 44 uczniów, i może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Tu do wyceny przyjęto miasto startowe – Poznań.