Cztery stolice: Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Praga – 5 dni

PROGRAM: Wiedeń - Budapeszt - Bratysława - Praga -

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z biurem!

Hotele

Pokoje

Wyżywienie

Cena obejmuje

Oferta w przygotowaniu.

Cena nie obejmuje

Oferta w przygotowaniu

  • Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach kultu religijnego, po obiektach muzealnych i innych obiektach turystycznych.
  • Przy wyjazdach zagranicznych zaleca się zabranie ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydawanej przez NFZ.
  • Dokument konieczny do wyjazdu: ważny paszport lub dowód osobisty, studenci legitymacje ISIC.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie kosztów następstw chorób przewlekłych [CP] “Standard” (choroby przewlekłe to choroby długotrwałe (np. reumatyczne, wieńcowe itp.) leczone w sposób stały lub okresowy. Nie obejmuje chorób będących następstwem zaburzeń psychicznych, depresji lub wad wrodzonych – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt ok. 2,5 euro/dzień
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji [RG] “Standard”daje gwarancje zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Klienta np. nieszczęśliwy wypadek, nagła śmierć lub choroba Uczestnika, poważna szkoda w mieniu (pożar, przestępstwo, katastrofa żywiołowa)  – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 3% pełnej ceny imprezy turystycznej. *W przypadku braku tego ubezpieczenia obowiązują zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa lub BEZPŁATNA WYMIANA NA INNĄ OSOBĘ.
  • rozszerzenia wariantu “Standard” i ich koszty – informacje dostępne w biurze.