Lwów i Zamki Złotej Podkowy 4 dni

Cmentarz Orląt Lwowskich
PROGRAM: Lwów - Olesk - Podhorce - Złoczów -

Lwów ( Львів, Lviv) – położony na pograniczu wschodniego Roztocza i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Liczy ok. 730 tys. mieszkańców. Założony ok. 1250 przez króla Rusi Daniela Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Od XIV wieku do pierwszego rozbioru Polski wchodził w skład Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Potem pod panowaniem Austriaków, by w 1918 w walce zbrojnej ze zwolennikami Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, powrócić we władanie Polaków, niestety tylko do II wojny światowej. Lwów było jednym z sześciu wielkich miast II Rzeczypospolitej, obok Warszawy, Łodzi,  Poznania, Krakowa i najmniejszego Wilna. Po wojnie ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie. Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

Lwów jako miasto wieloetniczne rozwijał się do wybuchu II wojny światowej we współistnieniu wielu różnych narodowości: oprócz dominujących liczebnie Polaków Lwów zamieszkiwali Żydzi, Ukraińcy,  Ormianie, Niemcy,  Czesi, Rosjanie. Historyczne centrum Lwowa zostało w 1998 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. We Lwie niemal wszędzie natknąć się można na ślady dawnej polskości. Te ślady nasza wycieczka będzie chciała zaakcentować w szczególny sposób.

Lwów – to śliczne miasto. Nie przypuszczałem, aby taki Lwów, który byle jaki Niemczyna nazywa sobie od niechcenia Lembergiem – mógł istnieć u nas. Bez żadnego wątpienia ładniejszy jest niż Kraków, a prawie tak ładny jak Praga. Jest to w całym znaczeniu tego wyrazu miasto europejskie, piękne, czyste, urozmaicone, ciekawe dla zwiedzających i żywotne. Stefan Żeromski 1892 r.

Dzień 1

Wyjazd z ustalonego miejsca.

Wyjazd w godzinach wieczornych z Poznania. Przejazd nocny przez Polskę.

Dzień 2

Lwów

Przekroczenie granicy w godzinach porannych. Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta – rynek, Ratusz Lwowski, cztery Empirowe studnie,  czarna kamienica i Kamienica Królewska, kościół Dominikanów, Pomnik Nikifora Krynickiego, cerkiew Wołoska z wieżą Korniaktowską, Baszta Prochowa, Kościół Bernardynów św. Andrzeja, Pomnik Adama Mickiewicza, wały Hetmańskie, Pałac Hrabiny Potockiej, Uniwersytet, Kasyno Szlacheckie, Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska. Teatr Opery i Baletu. Czas wolny. Nocleg.

Dzień 3

Zamki Złotej Podkowy

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie trzech Zamków Złotej Podkowy: 1) Zamek Olesko – miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, zamek z bogatą ekspozycją obrazów i rzeźb; 2) Zamek Podhorce – popadający w ruinę zamkowy kompleks obronny – była rezydencja rodów Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków; 3) Złoczów – ulubione miejsce i rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac. Czas wolny. Powrót na miejsce noclegu.

Dzień 4

Lwów

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na punkt widokowy na Kopiec Unii Lubelskiej (tylko przy dobrej pogodzie) a następnie cmentarz Łyczakowski, na którym swoje mogiły ma wielu znaczących Polaków m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Zygmunt Gorgolewski, Artur Grottger, Władysław Bełza, Stanisław Szczepanowski, Józef Torosiewicz.  Cmentarz Orląt Lwowskich. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych lub wczesnym rankiem dnia następnego.

Hotele**/***

2 doby hotelowe: noclegi na terenie Lwowa lub w rejonie Lwowa.

Pokoje

 • pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami
 • dopłata do pokoju 1-osobowego 80 zł/dobę – razem 160 zł

Wyżywienie

 • 2 śniadania

Cena obejmuje

 • przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video),
 • zakwaterowanie w hotelach**/***– 2 noclegi w  pokojach 2 i 3-osobowe z łazienkami.
 • wyżywienie: 2 śniadania,
 • program turystyczny j.w.,
 • opiekę polskiego pilota,
 • ubezpieczenie (NNW, KL, Assistance),
 • podatek VAT,
 • opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w “INFO ODNOŚNIE CENY”.

Cena nie obejmuje

 • dodatkowych posiłków i napoi, możliwość wykupienia dwóch obiadokolacji za dodatkowe 80 zł/os.,
 • innych wydatków osobistych,
 • Pakiet obowiązkowy uczestnictwa w programie szacunkowo wynosi: 600 UAH/os. lub 100 PLN/os. obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych miejsc tj.  Cmentarz Łyczakowski, opłaty  lokalne i parkingowe, usługę lokalnych przewodników, podatków turystycznych ( taksy klimatyczne), opłaty wjazdowe, zestawy słuchawkowe – Tour Guide, .  płatny obowiązkowo pilotowi w autokarze. Kwota pakietu nie jest rozliczana.
 • Pakiet nie obowiązkowy wynosi: 300 UAH/os. lub 50 PLN/os. obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych miejsc tj.  Katedra Ormiańska, Kasyno Szlacheckie, Zamek Olesko, Zamek Podhorce, Zamek Złoczów;
 • dodatkowych opcji ubezpieczenia – patrz “UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE”.
 • Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach kultu religijnego, centrach historycznych, po obiektach muzealnych i innych obiektach turystycznych. Opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlega odliczeniu w przypadku samodzielnego zwiedzania.
 • Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz, zwiedzanie wewnątrz indywidualnie w ramach czasu wolnego.
 • Przy wyjazdach zagranicznych zaleca się zabranie ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydawanej przez NFZ.
 • Dokument konieczny do wyjazdu: paszport ważny co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem wycieczki.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie kosztów następstw chorób przewlekłych [CP] “Standard” (choroby przewlekłe to choroby długotrwałe (np. reumatyczne, wieńcowe itp.) leczone w sposób stały lub okresowy. Nie obejmuje chorób będących następstwem zaburzeń psychicznych, depresji lub wad wrodzonych – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt ok. 2,5 euro/dzień
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji [RG] “Standard”daje gwarancje zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Klienta np. nieszczęśliwy wypadek, nagła śmierć lub choroba Uczestnika, poważna szkoda w mieniu (pożar, przestępstwo, katastrofa żywiołowa)  – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 3,5% pełnej ceny imprezy turystycznej. Wariant rozszerzony o następstwo choroby przewlekłej / nowotworowej [RG+CP] – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 7% pełnej ceny imprezy turystycznej.  *W przypadku braku tego ubezpieczenia obowiązują zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa lub BEZPŁATNA WYMIANA NA INNĄ OSOBĘ.
 • inne rozszerzenia wariantu “Standard” i ich koszty – informacje dostępne w biurze.
Cena od: po złożeniu zamówienia zł

Uwaga! Wysokość opłat za pakiet uczestnictwa w programie [UAH] podane zostały dla grupy minimum 40 osób i może ulec zmianie w zależności od: ilości uczestników.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – Od dnia 26 listopada 2016 roku przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej wszyscy klienci Biura Turystycznego ALLORA zobowiązani są do zapłaty składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Składka ta doliczona jest w momencie dokonania rezerwacji wycieczki, nie jest przychodem Biura Turystycznego i w całości przekazywana jest na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Cena może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia nowej grupy w innym terminie wyjazdu, uzgodnienia innego standardu noclegów oraz zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia wycieczki.