Pielgrzymka do MB Ostrobramskiej – Litwa 6 dni

PROGRAM: Chełmno - Gietrzwałd - Święta Lipka - Wigry - Kowno - Wilno - Troki - Sejny - Studzieniczna - Olsztyn -

PIELGRZYMKA DLA GRUP JUŻ ZORGANIZOWANYCH !!!!!

Dzień 1

Poznań - Chełmno, Gietrzwałd

Wczesnym rankiem wyjazd z Poznania. Po drodze planowana przerwa. Dojazd do Chełmna – średniowiecznego miasta o charakterystycznym układzie urbanistycznym, z przepięknym renesansowym ratuszem i z sześcioma kościołami zawierającymi wiele zabytków sakralnych. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w gotyckim kościele farnym. Następnie przejazd do Gietrzwałdu, gdzie Matka Boża objawiła się dwom dziewczynom w 1877 r. Są to jedyne w Polsce objawienia zatwierdzone przez Kościół. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2

Święta Lipka, Wigry

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego – “perły baroku” w Św. Lipce. Wysłuchanie niezwykłego i efektownego koncertu organowego. Następnie przejazd przez Giżycko do wsi Wigry, gdzie zachowane są ślady pobytu Jana Pawła II w tym miejscu. Zwiedzanie Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Od maja do września możliwość rejsu statkiem “Tryton” – tym samym, którym w 1999 r. płynął papież Jan Paweł II (za dodatkową opłatą). Msza św. Dotarcie do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 3

Kowno, Wilno

Po śniadaniu przekroczenie granicy Polsko-Litewskiej. Dotarcie do Kowna – miasta pełnego pamiątek po Adamie Mickiewiczu. W Kownie zobaczymy ruiny zamku warownego, ratusz zwany “Białym Łabędziem”, Archikatedrę Piotra i Pawła – kościół największy na całej Litwie, Dom Perkunasa – perła gotyku z końca XV w. Na zakończenie spacer ul. Wileńską i Alejami Wolności. Czas wolny. Następnie wyjazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Dla chętnych wieczorny spacer po Starówce Wilna.

Dzień 4

Wilno

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Wilna, które zacznie się od cmentarza Rossie, na którym pochowanych jest wielu znanych Polaków (Joachim Lelewel, Władysław Syrokomla, Euzebiusz Słowacki). Spoczywa tu też serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego matka i brat. Zwiedzanie starego miasta rozpoczniemy od Ostrej Bramy z wizerunkiem Matki Boskiej Miłosiernej. Tutaj Msza św. Dalej kościół św. Teresy, św. Anny, św. Kazimierza, Św. Ducha – kościół polski, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z oryginalnym obrazem “Jezu ufam Tobie”, Katedra św. Stanisława, Uniwersytet im. Stefana Batorego, Pałac Prezydencki, Muzeum i pomnik A. Mickiewicza. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.

Dzień 5

Troki, Sejny/Studzieniczna

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Troki. Tu w programie zwiedzanie zamku księcia Witolda, spacer po dzielnicy karaimskiej z ich Kienesą – kościołem Karaimów. Możliwość skosztowania posiłku karaimskiego. Kościół Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej – najstarszym koronowanym wizerunkiem na Litwie. Następnie powrót do Polski. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej lub Sanktuarium Matki Boskiej w Sejnach – to Bazylika Mniejsza pw. Nawiedzenia NMP. Msza św. Przejazd na nocleg. Obiadokolacja.

Dzień 6

Olsztyn - Poznań

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Poznania. Po drodze krótki spacer po Olsztynie. Zwiedzanie m.in. Zamku Kapituły Warmińskiej – Obecnie siedziby Muzeum Warmii i Mazur (bez wejścia do muzeum), Bramę Górną – jedyną zachowaną w średniowiecznych murach obronnych, Stary Ratusz – z zachowanym gotyckim skrzydłem południowym oraz Bazylikę Archikatedralną Św. Jakuba – gotycki,  halowy kościół farny.

Hotele**/***

5 rozpoczętych dób hotelowych: noclegi na terenie Polski: Gietrzwałd (1), Suwałki (1), Augustów (1); na terenie Litwy: Wilno (2) – podane są miasta, w rejonie których położone są hotele.

Pokoje

 • Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami.
 • Dopłata do pokoju 1-osobowego 70 zł/dzień – 350 zł

Wyżywienie

 • 5 śniadań;
 • 5 obiadokolacji.

Cena obejmuje

 • przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video),
 • zakwaterowanie w hotelach – 5 noclegów,
 • wyżywienie HB: 5 śniadań, 5 obiadokolacji wg programu,
 • program turystyczny j.w.,
 • opiekę pilota,
 • ubezpieczenie “Standard” (NNW – 15000PLN, KL – 10000EUR, BP – 1000PLN, Assistance).
 • podatek VAT

Cena nie obejmuje

 • Koszty uczestnictwa w programie: obowiązkowo płatne u pilota  ok. 15 EUR (bilety wstępu i lokalni przewodnicy. Bilety: Wilno: Muzeum Mickiewicza, Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół Bernardyński; Troki: Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie).
 • ewentualnych podatków turystycznych (taksy klimatyczne),
 • dodatkowych posiłków i napoi, innych wydatków osobistych,
 • dodatkowych opcji ubezpieczenia – patrz “UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE”.
 • Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach kultu religijnego, po obiektach muzealnych i innych obiektach turystycznych, centrach historycznych (na terenie Litwy).
 • Przy wyjazdach zagranicznych zaleca się zabranie ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydawanej przez NFZ.
 • Dokument konieczny do wyjazdu: ważny paszport lub dowód osobisty, studenci legitymacje ISIC.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie kosztów następstw chorób przewlekłych [CP] “Standard” (choroby przewlekłe to choroby długotrwałe (np. reumatyczne, wieńcowe itp.) leczone w sposób stały lub okresowy. Nie obejmuje chorób będących następstwem zaburzeń psychicznych, depresji lub wad wrodzonych – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt ok. 2,5 euro/dzień
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji [RG] “Standard”daje gwarancje zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Klienta np. nieszczęśliwy wypadek, nagła śmierć lub choroba Uczestnika, poważna szkoda w mieniu (pożar, przestępstwo, katastrofa żywiołowa)  – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 3% pełnej ceny imprezy turystycznej. *W przypadku braku tego ubezpieczenia obowiązują zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa lub BEZPŁATNA WYMIANA NA INNĄ OSOBĘ.
 • rozszerzenia wariantu “Standard” i ich koszty – informacje dostępne w biurze.
Cena od: 865 zł

Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały dla grupy minimum 40 osób i mogą ulec zmianie w zależności od: ilości uczestników, standardu uzgodnionych noclegów, terminu wyjazdu oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Do wyceny przyjęto miejsce wyjazdu/przyjazdu – Poznań.

Ostateczna cena zostanie podana po złożeniu zapytania dla konkretnej grupy.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – Od dnia 26 listopada 2016 roku przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej wszyscy klienci Biura Turystycznego ALLORA zobowiązani są do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os. na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Składka ta doliczona jest w momencie dokonania rezerwacji wycieczki, nie jest przychodem Biura Turystycznego i w całości przekazywana jest na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wyjątkiem są imprezy turystyczne odbywające się na terenie Polski i w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską.