Wyjazd autokarowy na Litwę – 4 dni

PROGRAM: Gietrzwałd - Augustów - Kowno - Wilno - Troki - Giżycko - Święta Lipka -
Dzień 1

Poznań - Gietrzwałd/Olsztyn, Augustów

Wczesnym rankiem wyjazd z Poznania. Po drodze planowana przerwa. Dojazd do Gietrzwałdu, gdzie Matka Boża objawiła się dwom dziewczynom w 1877 r. Są to jedyne w Polsce objawienia zatwierdzone przez Kościół. Opcjonalnie zamiast Gietrzwałdu zwiedzanie z zewnątrz centrum Olsztyna (Katedra, Stary Ratusz, Wysoka Brama , Zamek Kapituły Warmińskiej). Następnie przejazd do Augustowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Dla chętnych i jeżeli starczy czasu zwiedzanie Augustowa z Bazyliką Mniejszą Najświętszego Serca Jezusowego.

Dzień 2

Kowno, Wilno

Po śniadaniu przekroczenie granicy Polsko-Litewskiej. Dotarcie do Kowna – miasta pełnego pamiątek po Adamie Mickiewiczu. W Kownie zobaczymy ruiny zamku warownego, ratusz zwany “Białym Łabędziem”, Archikatedrę Piotra i Pawła – kościół największy na całej Litwie, Dom Perkunasa – perła gotyku z końca XV w. Na zakończenie spacer ul. Wileńską i Alejami Wolności. Czas wolny. Następnie przyjazd do Wilna. Zwiedzanie z przewodnikiem cmentarza Rossie, na którym pochowanych jest wielu znanych Polaków (Joachim Lelewel, Władysław Syrokomla, Euzebiusz Słowacki). Spoczywa tu też serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego matka i brat. Zwiedzanie starego miasta rozpoczniemy od Ostrej Bramy z wizerunkiem Matki Boskiej Miłosiernej. Dalej kościół św. Teresy, św. Anny, św. Kazimierza, Muzeum i pomnik A. Mickiewicza, Katedra św. Stanisława, Uniwersytet im. Stefana Batorego, Pałac Prezydencki. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Dla chętnych wieczorny spacer po Starówce Wilna.

Dzień 3

Wilno, Troki, Giżycko

Śniadanie. Przejazd na miejsce widokowe w Wilnie lub krótkie przejście do kościoła Św. Ducha (kościół polski) i do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z oryginalnym obrazem “Jezu ufam Tobie”. Następnie przejazd do miejscowości Troki. Tu w programie zwiedzanie zamku księcia Witolda, spacer po dzielnicy karaimskiej. Możliwość skosztowania posiłku karaimskiego. Następnie powrót do Polski. Przejazd do Giżycka, nazywanego stolicą polskiego żeglarstwa. Jeżeli starczy czasu zwiedzanie miasta: Twierdza Boyen (oglądanie z zewnątrz), jeden z ważniejszych obronnych punktów strategicznym Prus Wschodnich od połowy XIX wieku, dalej spacer po miasteczku: most obrotowy na Kanale Giżyckim, zachowana część zamku krzyżackiego, promenada spacerowa przy Porcie Giżyckim. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień 4

Święta Lipka - Poznań

Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Maryjnego – “perły baroku” w Św. Lipce. Wysłuchanie niecodziennego i efektownego koncertu organowego. Następnie powrót do Poznania z planowanymi przerwami. Zakończenie wycieczki. w godzinach wieczornych.

Hotele**/***

3 rozpoczęte doby hotelowe: noclegi na terenie Polski: Augustów (1), Giżycko (1); na terenie Litwy: Wilno (1) – podane są miasta, w rejonie których położone są hotele.

Pokoje

 • Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami.
 • dopłata do pokoju 1-osobowego 70 zł/dzień – 210 zł

Wyżywienie

 • 3 śniadania;
 • 3 obiadokolacje.

Cena obejmuje

 • przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video),
 • zakwaterowanie w hotelach – 3 noclegi,
 • wyżywienie HB: 3 śniadania, 3 obiadokolacje wg programu,
 • program turystyczny j.w.,
 • opiekę pilota,
 • ubezpieczenie “Standard” (NNW – 15000PLN, KL – 10000EUR, BP – 1000PLN, Assistance).
 • podatek VAT

Cena nie obejmuje

 • Koszty uczestnictwa w programie: obowiązkowo płatne u pilota  ok. 17 EUR (bilety wstępu i lokalni przewodnicy. Bilety: Wilno: Muzeum Mickiewicza, Kościół Bernardyński; Troki: Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie).
 • ewentualnych podatków turystycznych (taksy klimatyczne),
 • dodatkowych posiłków i napoi, innych wydatków osobistych,
 • dodatkowych opcji ubezpieczenia – patrz “UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE”.
 • Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach kultu religijnego, po obiektach muzealnych i innych obiektach turystycznych, centrach historycznych (na terenie Litwy).
 • Przy wyjazdach zagranicznych zaleca się zabranie ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydawanej przez NFZ.
 • Dokument konieczny do wyjazdu: ważny paszport lub dowód osobisty, studenci legitymacje ISIC.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie kosztów następstw chorób przewlekłych [CP] “Standard” (choroby przewlekłe to choroby długotrwałe (np. reumatyczne, wieńcowe itp.) leczone w sposób stały lub okresowy. Nie obejmuje chorób będących następstwem zaburzeń psychicznych, depresji lub wad wrodzonych – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt ok. 2,5 euro/dzień
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji [RG] “Standard”daje gwarancje zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Klienta np. nieszczęśliwy wypadek, nagła śmierć lub choroba Uczestnika, poważna szkoda w mieniu (pożar, przestępstwo, katastrofa żywiołowa)  – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH – koszt 3% pełnej ceny imprezy turystycznej. *W przypadku braku tego ubezpieczenia obowiązują zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa lub BEZPŁATNA WYMIANA NA INNĄ OSOBĘ.
 • rozszerzenia wariantu “Standard” i ich koszty – informacje dostępne w biurze.
Cena od: 730 zł

Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały dla grupy minimum 40 osób i mogą ulec zmianie w zależności od: ilości uczestników, standardu uzgodnionych noclegów, terminu wyjazdu oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. Do wyceny przyjęto miejsce wyjazdu/przyjazdu – Poznań.

Ostateczna cena zostanie podana po złożeniu zapytania dla konkretnej grupy.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – Od dnia 26 listopada 2016 roku przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej wszyscy klienci Biura Turystycznego ALLORA zobowiązani są do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os. na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Składka ta doliczona jest w momencie dokonania rezerwacji wycieczki, nie jest przychodem Biura Turystycznego i w całości przekazywana jest na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wyjątkiem są imprezy turystyczne odbywające się na terenie Polski i w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską.