Polityka prywatności i plików cookies

 1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO firma ALLORA zobowiązuje się do pełnej ochrony danych osobowych swoich klientów.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALLORA, ul. Krucza 3, 62-002 Złotniki, biuro@allora-bt.pl, Telefon: +48 606 654858
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO w celach nawiązania kontaktu i przesłania oferty w przypadku wyrażenia zainteresowania naszą ofertą, a także w celu przyjęcia zgłoszeń na organizowane wydarzenia i wyjazdy.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są za pomocą formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej.
 5. Za pomocą formularzy na stronie internetowej gromadzimy następujące dane:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 1. ALLORA wykorzystuje dane osobowe w celach marketingowych tylko w przypadku, gdy została wyrażona taka zgoda podczas nawiązania kontaktu.
 2. ALLORA przekazuje dane osobowe swoim partnerom tylko w przypadku, gdy została wyrażona taka zgoda podczas nawiązania kontaktu.
 3. Korzystamy z danych osobowych, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny i naszych usług.
  Dane są wykorzystywane do uwierzytelniania, zbierania anonimowych statystyk oraz do ulepszania świadczonych przez nas usług.
 4. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane. Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Wprowadzamy szereg środków bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych klientów podczas uzyskiwania dostępu do nich. Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).
 6. Klient ma prawo do wycofania się ze zgody na przetwarzanie danych w dowolnym terminie. W tym celu należy wysłać prośbę na adres e-mail biuro@allora-bt.pl
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@allora-bt.pl.
 8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 9. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Pliki Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.