Podziękowanie

W dniu wczorajszym odeszła od nas nauczycielka i znakomita organizatorka grup szkolnych na wycieczki do Włoch – pani Iza. Pilotowałem Jej grupy kilkakrotnie. Wspominam mile te niezwykłe wyjazdy organizowane przez BT Kanion. Jedna z grup w 2017 roku tak mi podziękowali. Ja też dziękuję.