Formalności budowlane

Prowadzenie spraw formalnych przy budowie domu – przygotowanie inwestycji do momentu uzyskania pozwolenia na budowę

TEREN DZIAŁANIA: POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI

Do kogo kierujemy naszą usługę?

Do osób, które nie wiedzą od czego zacząć, aby zrealizować swój plan inwestycyjny; które są zmęczeni staniem w kolejkach z numerkiem dość odległym od tego pokazanym na wyświetlaczu, a także, którym brakuje czasu na stanie w tych kolejkach. Lepiej przecież nie zawalać dnia w pracy. Najczęściej dzienny zarobek klientów w swojej stałej pracy przewyższa kwotę zlecenia załatwienia konkretnej sprawy w urzędzie przez takie osoby jak nasi pracownicy. Dlatego też warto przemyśleć czy opłacalnym jest samemu załatwiać wszystkie etapy inwestycji. Osobom, które już prowadziły jakiekolwiek procedury formalne w związku z planowaną przez siebie inwestycją bądź w związku z przekształceniem swoich gruntów i uzyskały już decyzję odmowną – musimy niestety odmówić naszej pomocy. Swoim działaniem nie naginamy prawa szeroko rozumianego, ani też nie dajemy łapówek. Pomagamy jednak wyjść z sytuacji bardzo trudnych, niekiedy beznadziejnych – zawsze z pozytywnym efektem. Ale, jeżeli po rozpoznaniu sprawy, nie możemy w niczym pomóc bezzwłocznie informujemy o tym naszych klientów. Szczerość i uczciwość – to bezwzględnie przestrzegane dewizy naszej działalności. Proszę przeczytać prawdziwą opinię dotyczącą przedmiotowej usługi.

Usługa obejmuje wszystkie sprawy formalne obejmujące przygotowanie inwestycji budowlanej, aż do uzyskania pozwolenia na budowę w tym:

 • sprawdzenie stanu prawnego terenu – polega nie tylko na badaniu księgi wieczystej, ale również na weryfikacji przeznaczenia lub możliwości zmiany przeznaczenia przedmiotowego gruntu,
 • sprawdzeniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy – nie każdy teren inwestycyjny wyposażony jest w miejscowy plan, toteż w większości przypadków koniecznym staje się uzyskanie warunków zabudowy. Tu okres oczekiwania, z przyczyn proceduralnych, trwa minimum 4 miesiące,
 • uzyskanie warunków przyłączenia do mediów – dotyczy wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i prądu,
 • wykonanie badań geotechnicznych gruntu – za dodatkową opłatą wykonujemy we własnym zakresie przy współudziale pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu lub zlecamy profesjonalnej firmie zewnętrznej,
 • pomoc w wyborze i opracowaniu projektu budowlanego – współpracujemy z projektantami o wysokich kwalifikacjach i znacznych sukcesach w branży,
 • weryfikację dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym – rewidujemy zawartość projektu, załączniki, podpisy, pieczątki, decyzje i opinie, sprawdzamy zgodność projektu z planem miejscowym lub z wydanymi warunkami zabudowy,
 • wstępne oszacowanie kosztów budowy – z roku na rok ceny materiałów i robocizny zmieniają się dość znacznie, dlatego też naszym klientom radzimy prowadzenie negocjacji z wykonawcami we własnym zakresie,
 • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  oraz wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii – to komplet dokumentacji pozwalającej rozpocząć proces realizacji zamierzonej inwestycji,
 • uzyskanie postemplowanego dziennika budowy,
 • pomoc w wyborze kierownika budowy – najczęściej są to nasi pracownicy lub współpracownicy,
 • złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – to niezbędna informacja do nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy i o przejęciu obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru jeżeli ten był wymagany,
 • pomoc w wyborze wykonawców stanu surowego otwartego – jeżeli polecamy to tylko sprawdzonych wykonawców lub nie polecamy nikogo.

Cena: 2990,00 zł netto + 23% VAT = 3677,70 zł brutto

Podana cena dotyczy domów jednorodzinnych, dla innych obiektów wykonana jest indywidualna wycena.

Cena nie obejmuje adaptacji wybranego przez klienta projektu budynku lub wykonania dla zamierzonej inwestycji indywidualnego projektu budowlanego.

Cena nie obejmuje opłat za: mapy, znaczki skarbowe, wydanie decyzji, opinii, uzgodnień itp. z różnych instytucji i urzędów, wydanie warunków lub opinii przez gestorów sieci, zakup dziennika budowy.