Formalności budowlane

Prowadzę sprawy formalne przy budowie budynków – przygotowuję inwestycję do chwili uzyskania pozwolenia na budowę.

Działam na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego.

Usługę kieruję do osób, które chcę, ale nie wiedzą od czego zacząć i jak realnie zrealizować swoją planowaną inwestycję. Często brakuje im czasu na stanie w kolejkach w urzędach. Ludziom tym najczęściej nie opłaca się samemu załatwiać wszystkie formalności budowlane w urzędach.

Usługę nie kieruję do osób, które we własnym zakresie podjęły już kroki formalne i uzyskały z urzędu decyzję odmowną.

Działam legalnie, nie naginam prawo, nie daję łapówek. Pomagam w bardzo trudnych sytuacjach, niekiedy beznadziejnych. Efektem jest zawsze pozytywne zakończenie. Pierwszym etapem jest rozpoznanie sprawy i, jeżeli wiem, że nie mogę w niczym pomóc, informuję o tym moich klientów. Uczciwość, klarowność sytuacji i szczerość to najważniejsze podstawy mojej działalności. Prawdziwa opinia dotycząca przedmiotowej usługi.

Formalności budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę obejmują:

  • sprawdzenie stanu prawnego terenu – nie tylko KW,
  • sprawdzeniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy,
  • uzyskanie warunków przyłączenia do mediów,
  • wykonanie badań geotechnicznych gruntu,
  • pomoc w wyborze i opracowaniu projektu budowlanego a później weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym,
  • wstępne oszacowanie kosztów budowy,
  • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy,
  • pomoc w wyborze kierownika budowy,
  • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Szczegóły zawarte są na: formalności budowlane

Cena minimalna: 4990,00 zł netto + 23% VAT = 6137,70 zł brutto