O mnie

Tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego uzyskałem już w czerwcu 1991 roku. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w dużym i znanym w branży budowlanej poznańskim przedsiębiorstwie “ENERGOPOL 7”. Jako inżynier budowy samodzielnie kierowałem robotami przy wykonywaniu ścian szczelinowych podczas realizacji budynku Giełdy Papierów Wartościowych oraz biurowego budynku siedziby firmy Daewoo w Warszawie. Kierowałem również robotami przy wykonywaniu przegrody przeciwfiltracyjnej wokół wysypiska śmieci w miejscowości Baniocha pod Warszawą. Kolejnymi firmami, z którymi związałem się w aspekcie zawodowym były przedsiębiorstwa deweloperskie, bardzo rozpoznawalne w Poznaniu, założone na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Był to okres, który pozwolił mi rozwinąć i wyspecjalizować się w budownictwie mieszkaniowym. Od tego czasu zajmuje się tylko budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi. Pracując na zlecenie inwestora wcielam się w rolę kierownika projektu – kieruje, nadzoruje i koordynuje wszystkie roboty prowadzone na budowie.

Od 2006 r. prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą ALLORA. Doświadczenie zdobyte od 1998 r. na stanowisku inspektora ds. formalnoprawnych pozwala mi dzisiaj z wielką swobodą poruszać się po urzędach celem załatwienia wszystkich formalności, czyli niezbędnych warunków, zgód, opinii i pozwoleń, aby przystąpić do realizacji danej inwestycji. 

Jestem członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu. Od 2020 roku współpracuję i wykonuję usługi na rzecz Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu – CUTOB PZITB

W mojej firmie osoby pracujące i współpracujące posiadają pełną wiedzę merytoryczną, posiadają wieloletnie doświadczenie oraz dysponują uprawnieniami budowlanymi m.in. konstrukcyjno – budowlanymi bez ograniczeń 7132/97/W/2001 wraz z wpisem do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/BO/5997/02. 

Podstawowe usługi świadczone przez moją firmę ALLORA:

  • Budownictwo – Odbiory mieszkań i domów od deweloperów w Poznaniu i okolicach
  • Budownictwo – Załatwianie formalności przed przystąpieniem do budowy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim
  • Budownictwo – Organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w ramach CUTOB PZITB w Poznaniu.
  • Turystyka – pilotaż wycieczek do Włoch

Osoba kontaktowa: Robert lub Jarek