Pierwsze muzeum powstało …

Należy uznać, że pierwsze muzea na świecie powstały w starożytnej Grecji, a konkretnie w Aleksandrii. Były to kolekcje publiczne. Są jednak źródła, które podają, że twórcom pierwszego muzeum był papież Sykstus IV, który w drugiej połowie XV wieku w budynku Kapitolu zgromadził, podarowaną ludziom Rzymu, własną kolekcję klasycznych rzeźb. Później powstawały kolejne muzea, które pojawiły się około 1600 roku. Wszystkie eksponaty były własnością prywatną, stąd udostępnianie ich uzależnione było od dobrej woli ich posiadaczy. Początkowo do zbiorów dostęp był ograniczony, a adresatami ekspozycji byli artyści i naukowcy. Aby wejść do muzeum trzeba było złożyć specjalne podanie. Zwiedzających nadzorowali strażnicy, a czas na oglądanie był ograniczony. Kolekcje obejmowały: broń, monety, książki kostiumy, a także okazy roślin czy wypchane zwierzęta. Pierwsze publiczne muzeum w Anglii powstało na początku XVII wieku jako Musaeum Tradescantium. Zbiory tego muzeum w 1677 roku trafiły na Uniwersytet w Oxfordzie dając początek pierwszemu muzeum uniwersyteckiemu na świecie o nazwie Ashmolean Museum. Z czasem zaczęto również udostępniać kolekcje dzieł sztuki starych mistrzów – grafiki i rysunki, a także rzeźby, meble, zegary, instrumenty muzyczne. Ważnym wydarzeniem było ukonstytuowanie się w 1753 r. muzeum, jako instytucji publicznej. Powołano wtedy British Museum w Londynie, które do dnia dzisiejszego można zwiedzać za darmo.

W połowie XVI wieku pojawiły się pierwsze zbiory botaniczne. Ulokowane one były przy włoskich uniwersytetach w Pizie, Bolonii, Florencji i Padwie. Również we Włoszech we Florencji została założona pierwsza publiczna biblioteka w Europie – Biblioteka św. Marka. Drugą była Biblioteka Watykańska zainicjowana przez papieża Mikołaja V (1447-1455).  Muzeum Watykańskie, do którego zapraszamy, w organizowanych przez nas wyjazdach, jest uważane za jedno z najcenniejszych i najważniejszych na świecie. Tu kolejni papieże przez wiele lat zgromadzili liczne wspaniałe dzieła sztuki.