Rejs na oglądanie waleni na Morzu Liguryjskim

Na obszarze Morza Liguryjskiego utworzono w 1996 roku rezerwat o nazwie „Sanktuarium waleni” – “Santuario dei Cetacei” Pelagos Sanktuarium Rezerwat. Są to rejsy dla wszystkich grup wiekowych w celu obserwacji przybywających w naturalnych warunkach 8 gatunków waleni, które zamieszkują morze liguryjskie. Teren ten obejmuje obszar morski należący do Włochy, Francja i Monako. Klimat i przepływu wody pomiędzy Sardynią, Toskanią, Liguria, Monako i Francji za Nicea sprawiają, że jest to jeden z najbogatszych obszarów życia w M. Śródziemnym. Chodzi też o ruchy wody kiedy to masy wody, które znajdują się na głębokości 100 – 200m bogate w azotany i fosforany przemieszczają się do warstwy, do których przenika światło. Wtedy to wody sprawiają, że robi się znakomite siedlisko dla wszystkich gatunków waleni. Od lat 80-tych wiele instytucji badawczych i organizacji ekologicznych dążyło do stworzenia obszaru chronionego. Po 20 latach w 2001 r. osiągnięto cel: utworzono „Pelagos Sanktuarium” Rezerwat waleni celem ochrony ssaków morskich przed skutkami działalności człowieka.

Organizatorem rejsów jest Consorzio Liguria Via Mare. Konsorcjum te współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi i stąd podczas rejsu obecni są biolodzy morscy, którzy przekazują informacje o zgromadzonych danych naukowych. Naukowcy obecni na pokładzie zbierają dane, robią zdjęcia, które są wykorzystywane do różnych projektów i do liczny prac i publikacji. Projekty realizowane są w ramach między innymi Research Foundation CIMA – Międzynarodowe Centrum Monitoringu Środowiska – promuje i wspiera szkolenia, badania i rozwój technologiczny w życiu biologicznym. Działa na rzecz ochrony środowiska morskiego przy współpracy fizyków oceanografów, inżynierów, ekologów i biologów. I oni właśnie biorą udział w rejsach za każdym razem.

Zachęcam do obejrzenia filmu – niesamowite przeżycie!

https://www.youtube.com/watch?v=xTzH4gPYxNs